Creatieve kracht voor Weert

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad

Vraagstukken

Coming Soon: Stadspark 2.0

Intussen is het anderhalf jaar geleden dat we een experiment uitvoerden in het stadspark. Helaas sloeg de coronacrisis in het voorjaar toe, waardoor vervolgplannen even op zich moesten laten wachten. In de tussentijd hebben we nieuwe plannen gesmeed en een partner gevonden in Stichting Kunstcentrum Weert. Ons doel is niet

Lees meer »

Social Design

Wat krijg je als je design en sociaal werk met elkaar laat samenkomen? Dan krijg je ‘social design’. Steeds vaker worden mensen uit de creatieve sector ingezet bij sociale vraagstukken. Dat juicht Stadslab0495 natuurlijk toe! Met een experiment willen we daar in Weert ook extra aandacht voor vragen. ____Creatieve meet-up

Lees meer »

Sociaal

Gemeente Weert is koplopergemeente op het gebied van cliëntondersteuning en voert in dat kader een groot project uit om de cliëntondersteuning in Weert te verbeteren. Veel inwoners hebben een zorg- of hulpvraag, maar geen idee waar ze het antwoord kunnen vinden. Het grote aanbod van voorzieningen en oplossingen maakt het

Lees meer »
Vraagstukken
admin

Stadspark

Nabij het centrum van Weert ligt een park met een rijke historie. Ons stadspark. In de loop van 2020 zal het park opnieuw worden ingericht. Ook de oude voorhof, waar nu nog de houthandel ligt, zal onderdeel worden van het openbare park. Ondanks de centrale ligging, is ons stadspark helaas

Lees meer »

Leerlab0495

In het kader van experimenteerruimte voor het onderwijs willen we jullie graag idee voorleggen: Een plek in het centrum van Weert voor alle Weerter scholieren en studenten waar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo samen aan vakoverstijgende projecten en vraagstukken werken die betrekking hebben op Weert. Geen fictieve

Lees meer »

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad