Creatieve kracht voor Weert

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad

Stadslab0495 is er voor Weert!

Stadslab0495 zet zich op twee manieren in voor Weert: door de inzet van creatieve (denk)kracht bij ruimtelijke en sociale vraagstukken (stadmaken) en door ondersteuning van de culturele en creatieve sector.

Stadmaken

Stadslab0495, eerder bekend als ’t Lab van Weert, werd in 2018 opgericht om vraagstukken over de toekomst van onze stad op creatieve én co-creatieve wijze aan te vliegen. We zien onszelf, maar jou ook als stadmaker. Wij maken ónze stad en dat doen we samen.

Hoe doen we dat?

We zetten makers en organisaties uit de creatieve en culturele sector in bij vraagstukken in het ruimtelijke en sociale domein. Daarbij gaan we uit van co-creatie: we werken samen met diverse betrokken partijen zoals inwoners, overheid, ondernemers, organisaties of het onderwijs.

We werken met een creatief proces. Dat betekent dat we uitgaan van een open vraag en dat we door te onderzoeken en experimenteren komen tot een antwoord of oplossing.

De kennis die wij opdoen willen we graag met iedereen delen. Inhoudelijke kennis over de verschillende vraagstukken die we behandelen, maar ook kennis over onze werkwijze en experimenten. Daar is deze website onderdeel van. De voortgang van onze vraagstukken wordt bijgehouden op deze pagina.

Ook een wens voor jouw omgeving? Laat het ons weten!

Kunst & Cultuur

Stadslab0495 zet zich ook in voor de culturele en creatieve sector van Weert. Daarbij wordt er gewerkt aan verschillende doelstellingen uit het cultuurbeleid van gemeente Weert: de Cultuurroute 2024.

Hierover lees je meer op deze pagina.

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad