Creatieve kracht voor Weert

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad

Leerlab0495

In het kader van experimenteerruimte voor het onderwijs willen we jullie graag idee voorleggen:

Een plek in het centrum van Weert voor alle Weerter scholieren en studenten waar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo samen aan vakoverstijgende projecten en vraagstukken werken die betrekking hebben op Weert. Geen fictieve opdrachten, maar échte vragen die zijn voorgelegd door inwoners, ondernemers en de gemeente. Het echte werk!

Wie zijn ‘wij’? Wij zijn Frank van den Ende (innovatieregisseur Gildeopleidingen) en Robin Moonen (Stadslab0495). Frank zocht een plek waar leerlingen, buiten de schoolmuren hun talenten kunnen ontwikkelen. Robin zocht naar de juiste vorm voor jongerenlab dat zich inzet voor de toekomst van Weert. Deze twee ambities vormen samen de basis voor wat we de naam ‘Leerlab0495’ hebben gegeven.


___Volgende fase?

De eerste bijeenkomst was positief. Er is in Weert animo voor een Leerlab! In de komende fase willen we met verschillende belanghebbenden (onderwijs, overheid en ondernemers) aan tafel om het Leerlab verder te ontwikkelen.

Mocht je dit een interessant proces vinden en wil je hier graag over meedenken, laat het ons weten via info@stadslab0495.nl!


___Brainstormsessie

9 maart 2020 – Stadslab0495

Op 9 maart vond de eerste bijeenkomst plaats in het lokaal van Stadslab0495. Onder de aanwezigen bevonden zich enkele ambtenaren en verschillende teamleiders van Gilde Opleidingen. Onder begeleiding van het stadslab en T+HUIS is er uitgebreid gesproken over de mogelijkheden van een Leerlab in de binnenstad. Men ziet hierin niet alleen voordelen voor het onderwijs, er is ook sprake van een sociale component: het vergroten van de leefbaarheid en levendigheid van de binnenstad van Weert.

Leerlab0495 zal in verbinding komen te staan met de Weerter binnenstad door zich ook te richten op vragen van overheid en ondernemers en het verbinden van bezoekers en inwoners. Daarmee sluit dit vraagstuk ook weer mooi aan op een ander vraagstuk van Stadslab0495, namelijk het vraagstuk over een toekomstbestendig stadshart.


Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad