Creatieve kracht voor Weert

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad

Sociaal | Design sprint

Gemeente Weert heeft, in het kader van het project Onafhankelijke Cliëntondersteuning, de hulp ingeschakeld van Stadslab0495 om te onderzoeken hoe inwoners in Weert met een zorg- of hulpvraag op de juiste plek terecht kunnen komen. Vrijdag 2 juli 2021 vond in Keenterhart de aftrap plaats:

Design sprint ‘Cliëntondersteuning’

Zo’n 30 deelnemers waren bij deze sessie aanwezig om hun bijdrage te leveren aan een oplossing voor dit vraagstuk. De een deed dat vanuit zijn of haar ervaring met een zorg- of hulpvraag, de ander vanuit zijn of haar rol als zorg- of hulpverlener. Daarnaast was er een aantal creatieven aangetrokken voor de extra creatieve denkkracht.

Terugblik

Robin Moonen, projectleider Stadslab0495, vertelt:

“In zes groepen is nagedacht over dit vraagstuk en de resultaten waren erg verrassend. Daar waar je als initiatiefnemer al snel verwacht dat je het sociale veld in Weert op een of andere manier in kaart moet brengen en toegankelijk moet maken, blijkt nu dat er ook nog een vraagstuk onder ligt. Een echte eye-opener die we te danken hebben aan de bijdrage van de ervaringsdeskundigen. Het blijkt in de praktijk voor iemand met een hulp- of zorgvraag juist lastig te zijn om überhaupt een eerste stap te zetten in het zoeken naar of vragen om hulp. Dat heeft vaak te maken met een gevoel van schaamte, machteloosheid, niet gezien worden, etc. Het blijkt juist de kunst om mensen met elkaar in verbinding te brengen, liefst in de eigen omgeving en/of in de buurt, vanuit een persoonlijke benadering. De problematiek is zo persoonlijk, dat vraagt om een menselijk gezicht, een persoonlijk gesprek. Het (online) invullen van een formulier lijkt dan in die eerste fase helemaal niet de manier te zijn om mensen te benaderen.”

Tot de kern komen

Uit alle gesprekken die werden gevoerd, kwamen kernvragen naar voren. Denk aan vragen zoals:

  • Hoe gaan we zorg- en hulpvragen ophalen?
  • Hoe voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd?
  • Hoe brengen we inwoners met elkaar in contact?
  • Als je niet digitaal vaardig bent, hoe kom je dan bij het eerste loket terecht?

De groepen kwamen met de meest verrassende oplossingen. Die varieerden van het meer zichtbaar zijn in de wijken tot praatpalen en van het uitnodigen voor een kop koffie tot buddy’s bij verenigingen.

Resultaten Design sprint

Op dit moment worden de resultaten uit de Design sprint geanalyseerd. Na de zomer, in september, verwachten we een vervolg te kunnen geven aan de uitkomsten van deze eerste boeiende sessie. We houden de deelnemers aan de Design sprint en andere betrokkenen hiervan op de hoogte. Het is duidelijk dat het enthousiasme en het succes van deze eerste fase om een vervolg vragen. Wethouder Paul Sterk bracht een bezoek aan de Design sprint ‘Cliëntondersteuning’ en sprak eveneens zijn enthousiasme uit over de aanpak en de resultaten tot zover.

Beeldimpressie

Klik hier voor een beeldimpressie

De presentatie van de dag lag in handen van Angelo Martinus van Collabros. Collabros is een consultancybureau gespecialiseerd in het ontwerpen van participatieve processen. Het heeft veel ervaring in design thinking, co-creatie en community participatie.

*Update 3 december 2021 | De vervolgsessie hierop heeft plaatsgevonden op woensdag 20 oktober 2021 in Keenterhart. Weten tot welke resultaten dat heeft geleid? Klik dan hier.

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad