Creatieve kracht voor Weert

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad

Sociaal | Verdiepingssessie

Gemeente Weert heeft, in het kader van het project Onafhankelijke Cliëntondersteuning, de hulp ingeschakeld van Stadslab0495 om te onderzoeken hoe inwoners in Weert met een zorg- of hulpvraag op de juiste plek terecht kunnen komen. Na de aftrap in juli 2021 vond in Keenterhart op woensdag 20 oktober het vervolg plaats:

Verdiepingssessie ‘Cliëntondersteuning’

Voor deze sessie werd één dagdeel uitgetrokken. Ditmaal was een wat kleinere afvaardiging benaderd om kansrijke ideeën uit de vorige sessie te identificeren en verder uit te diepen.

Terugblik

Angeline Maas, tijdelijk vervangend projectleider Stadslab0495, blikt terug:

“We kijken terug op een vruchtbare en prettige sessie. Deelnemers vonden het prettig te ervaren hoe we in deze kleinere setting snel tot concrete oplossingen kwamen. De groep van acht deelnemers, bestaande uit mensen werkzaam in het sociaal-maatschappelijk domein, creatieve sector en bij gemeente Weert, werd opgesplitst in twee kleinere groepen. Elke groep koos onafhankelijk van elkaar ‘De Vraagwijzer’ (getypeerd als ‘Sociaal Reisbureau’) als onderwerp. De Vraagwijzer is een orgaan van gemeente Weert dat samenwerkt met een netwerk van dienstverleners op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. En hoewel de bekendheid van De Vraagwijzer niet optimaal is, waren beide groepen van mening dat met de juiste inrichting, inzet en zichtbaarheid van dit orgaan voorkomen kan worden dat mensen met een zorg- of hulpvraag van het kastje naar de muur worden gestuurd. De Vraagwijzer zou dan de startplek kunnen blijven voor een antwoord op zorg- en hulpvragen.”

Struikelblokken, verbeterpunten en metaforen

Tijdens de sessie werden struikelblokken waar De Vraagwijzer in de huidige opzet mee te maken heeft, benoemd. Denk maar aan de complexiteit van het domein zorg en welzijn, de te volgen protocollen en regels voor het doen van een aanvraag en de vindbaarheid van De Vraagwijzer. Om deze struikelblokken te ‘tackelen’ werd vervolgens gekeken naar mogelijke verbeterpunten voor De Vraagwijzer en het achterliggende netwerk. Ook werd gekeken naar procesoptimalisaties en marketing van het geheel.

Voor de beeldvorming werd het domein zorg en welzijn vergeleken met een metronetwerk waar De Vraagwijzer het hoofdstation is en de hulpverlenende instellingen andere stations vertegenwoordigen. De metrolijnen tussen de stations moeten reizigers de weg wijzen van A naar B. En op de stations worden reizigers opgevangen door reisgidsen (hulpverleners) die hen bij de hand nemen voor de volgende stap in hun ondersteuningsbehoefte.

Conclusies

De belangrijkste conclusies op een rijtje:

  • Een sociale kaart kan in de vorm van De Vraagwijzer goed werken. Belangrijk daarin is de menselijke maat in de vorm van persoonlijke contacten, verbinding en de mens als sleutel.
  • Behoud het goede van De Vraagwijzer en optimaliseer daar waar nodig.
  • Voor hulp- en zorgvragen is de gemeente veelal gelieerd. Vanuit De Vraagwijzer zijn lijntjes met de interne organisatie heel kort en kan er geschakeld worden.
  • De (fysieke) link met de gemeente werkt mogelijk drempelverhogend. Zou andere huisvesting daarop een antwoord kunnen zijn?
  • Vergroot de bekendheid van De Vraagwijzer: startpunt voor iedereen die een zorg- of hulpvraag heeft.

Hoe verder?

Gemeente Weert gaat de optimalisatie van De Vraagwijzer verder uitwerken als variant op de ‘traditionele’ sociale kaart. Het college van B&W heeft deze aanpak op 23 november 2021 ook geaccordeerd.

Beeldimpressie

Klik hier voor een beeldimpressie

De presentatie van de dag lag in handen van Angelo Martinus van Collabros. Collabros is een consultancybureau gespecialiseerd in het ontwerpen van participatieve processen. Het heeft veel ervaring in design thinkingco-creatie en community participatie.

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad