Creatieve kracht voor Weert

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad

Nieuw vraagstuk: Social Design

Een van de doelstellingen van Stadslab0495 is het inzetten van creatieve denkkracht bij vraagstukken in het sociale (en ruimtelijke) domein. Ook in het cultuurbeleid is het inzetten van cultuur als middel in het sociale domein één van de beoogde resultaten.

Met het project ‘Sociaal’ doen we dit natuurlijk ook al, maar bij het vraagstuk ‘Social Design’ vragen we specifiek aandacht voor dit onderwerp in Weert. We willen nader kennis maken met social design en onze kennis daarover delen met diverse partijen.

Na de aftrap tijdens de creatieve meet-up op 27 mei start nu het vervolgtraject. Dit betreft een experiment waarbij voor iedere casus een bescheiden opstartbudget (mogelijk dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) beschikbaar wordt gesteld zodat een creatieve maker of organisatie uit Weert met een onderzoeksvraag aan de slag kan.

Op deze pagina lees je alles over de voortgang van dit project.

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad